Skip to main content

Privacyverklaring (AVG)

Gegevens van Beauty&Ismakogiepraktijk Margo
Peter Zuidstraat 6 5825 EA Overloon

Inschrijfnummer handelsregister Kamer van Koophandel 16082955
Telefoon 0478-642097 | 06 43918035
E-mailadres margo@beauty-ismakogie-margo.nl

Persoonsgegevens
Beauty&ismakogiepraktijk Margo, kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik wenst te maken van de diensten van Beauty&ismakogiepraktijk Margo, en/of u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Beauty&ismakogiepraktijk Margo verstrekt. U heeft recht op inzage in de gegevens die ik bewaar.

Beauty&ismakogiepraktijk Margo kan indien nodig, de volgende persoonsgegevens verwerken:
Uw voor en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mail adres
Gegevens over de behandeling die ik bij u heb toegepast.

Waarom zijn deze gegevens nodig
Beauty&ismakogiepraktijk Margo verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per mail contact met u op te kunnen nemen in het kader van het uitvoeren van informatieverstrekking over de activiteiten van de praktijk.
En om verdere toekomstige behandelingen op elkaar te kunnen afstemmen.

Bewaartermijn
Beauty&ismakogiepraktijk Margo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van gegevens met anderen
Beauty&ismakogiepraktijk Margo verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden tenzij dit is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Beauty&ismakogiepraktijk Margo verzamelde persoonsgegevens, neem dan direct contact via de telefoon of e- mailadres margo@beauty-ismakogie-margo.nl